Hỗ trợ trực tuyến
img203_btc
img203_cokhiduykhanh1
img203_qcthuanhoang
img203_davista2
Thông kê truy cập
 • Số người truy cập : 504.433
 • Số người online : 27
 • Trang chủ
 • TỪ ĐIỂN NGÀNH CƠ KHÍ
 • Thuật ngữ cơ khí
 • Từ điển cơ điện tử vần C1
 • Từ điển cơ điện tử vần C1
 • 48 cake  thỏi, khối, vật liệu thiêu kết ,
  đóng bánh thiêu kết, luyện cục
  49 emery cake  thanh mài 
  50 caking  sự đóng bánh, sự thiêu kết, sự luyện cục
  51 calcining  sự nung
  52 calculate  tính toán
  53 calculate address địa chỉ tính toán
  54 calculate link loss  sự thiệt hại liên kết được
  tính trước, sự tổn thất liên kết được tính toán 
  55 calculating machine  máy tính
  56 calculating operation thao tác tính toán 
  57 calculating punch  sự đục lỗ để tính toán
  58 calculating speed  toốc độ tính toán 
  59 calculating time  thời gian tính toán 
  60 calculation  sự tính toán 
  61 calculation of stability  sự tính toán độ ổn định, độ bền
  62 calculation specifications  các đặc tả tính toán 
  63 approximate calculation  sự tính toán gần đúng
  64 checking calculation   sự tính toán kiểm nghiệm
  65 gearing calculation  sự tính toán bánh răng
  66 calculator  máy tính số
  67 calculator with algebraic logic máy tính số với luận lí đại số,
  máy tính số học có mạch logic đại số
  68 calculator with arithmetic logic  máy tính số học có mạch logic số học 
  69 calculator with external program input máy tính số học có ngõ vào dữ
  liệu dùng chương trình ngoài
  70 calculator with keyboard and
  external program input 
  máy tính số học nhập liệu bằng
  bàn phím và chương trình ngoài 
  71 calculator with keyboard
  controlled addressable storage
  máy tính số học có bộ nhớ có
  thể lập địa chỉ được điều khiển
  bằng bàn phím 
  72 calculator with keyboard program input  máy tính số học nhập
  chương trình từ bàn phím ở ngõ vào 
  73 calculator with postfix notation  máy tính số học có ký hiệu hậu tố
  74 calculator with program-controlled
  adressable storage
  máy tính số học có bộ nhớ có
  thể lập địa chỉ được điều khiển
  bằng bàn phím và chương trình 
  75 calculator with reverse
  polish notation logic 
  máy tính số học có
  mạch logic ký hiệu Ba Lan ngược 
  76 calculator without
  addressable storage 
  máy tính số học có bộ nhớ có
  khả lập địa chỉ được điều khiển
  bằng bàn phím và chương trình 
  77 desk calculator   Máy tính để bàn
  78 calculus of variation  Máy tính biến phân
  79 calendar Lịch
  80 calendar item Mục lịch, mục trong lịch
  81 calendar manager  Người quản lí lịch
  82 calendar program  chương trình lịch 
  83 caliber  đường kính trong, calip 
  84 roll caliber  lỗ khuôn cán
  85 calibrate điều chỉnh 
  86 calibrated  chia hiệu chuẩn
  87 calibration sự chuẩn hóa, sự hiệu chỉnh 
  88 absolute calibration  sự định cỡ tuyệt đối
  89 relative calibration Sự định cỡ tương đối
Các tin khác
 • THÔNG BÁO
 • TUYỂN DỤNG
img203_baner-nsx-copy
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ - GIÁ VÀNG
 • Mã NT
 • Tỷ giá
 • HỘI VIÊN MỚI
 • BIỂU MẪU