Hỗ trợ trực tuyến
img203_btc
img203_cokhiduykhanh1
img203_qcthuanhoang
img203_davista2
Thông kê truy cập
 • Số người truy cập : 505.114
 • Số người online : 298
 • Trang chủ
 • TỪ ĐIỂN NGÀNH CƠ KHÍ
 • Thuật ngữ cơ khí
 • Từ điển cơ điện tử vần C
 • Từ điển cơ điện tử
 • 1 Cabinet buồng, phòng, vỏ máy
  2 drying cabinet tủ sấy
  3 tool cabinet tủ dụng cụ 
  4 cable cáp, dây cáp
  5 cable box  hộp cáp 
  6 cable bus đường truyền cáp
  7 cable car  toa cáp
  8 cable code  mã cáp
  9 cable connector bộ kết nối cáp
  10 cable control bộ điều khiển bằng cáp
  11 cable delay độ trễ do cáp
  12 cable fault hỏng cáp
  13 cable matcher bộ phối hợp cáp
  14 cable modem modem cáp
  15 cable noise nhiễu cáp
  16 cable path đường dẫn cáp
  17 cable television truyền hình cáp
  18 cable test kiểm tra cáp, thử dây dẫn 
  19 cable through feature tính năng qua dây cáp
  20 bowden cable cáp bowden
  21 flexible steel cable cáp thép dẻo
  22 hoisting cable  cáp nâng, cáp cẩu
  23 hollow cable  cáp rỗng 
  24 wire cable  cáp thép
  25 cabletext văn bản qua cáp 
  26 cableway cần trục cáp, đường ( dây) cáp 
  27 cabling diagram sơ đồ nối cáp, biểu đồ lập bằng dâ cáp 
  28 cache block  bộ nhớ truy cập nhanh
  29 cache coherence tương quan cache
  30 cache conflict  sự xung đột cache
  31 cache consistency tính nhất quán của ( dữ liệu ) trong cache 
  32 cache hit  sự có mặt của dữ liệu trong cache 
  33 cache line  đường cache, đơn vị nhớ
  34 cache memory bộ nhớ đệm
  35 cache miss sự vắng mặt ( dữ liệu ) trong cache 
  36 cache online memory architure kiến trúc bộ nhớ chỉ dùng cache 
  37 caching lưu trữ 
  38 caching algorithm giải thuật ( sử dụng ) bộ nhớ truy cập nhanh 
  39 caching disk đĩa bộ nhớ truy cập nhanh 
  40 cadmium-plated mạ cadimi 
  41 cage lồng, khung, vỏ hộp, buồng ( thang máy ) vòng cách ( ổ lăn ) 
  42 bearing cage vòng cách của ổ lăn 
  43 flat cage  vòng cách dẹt
  44 operator's cage buồng máy, buồng lái
  45 pinion cage lồng bánh vệ tinh 
  46 roller cage vòng cách con lăn ( ổ lăn ) 
Các tin khác
 • THÔNG BÁO
 • TUYỂN DỤNG
img203_baner-nsx-copy
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ - GIÁ VÀNG
 • Mã NT
 • Tỷ giá
 • HỘI VIÊN MỚI
 • BIỂU MẪU