Hỗ trợ trực tuyến
img203_btc
img203_cokhiduykhanh1
img203_qcthuanhoang
img203_davista2
Thông kê truy cập
 • Số người truy cập : 505.850
 • Số người online : 36
 • Trang chủ
 • TỪ ĐIỂN NGÀNH CƠ KHÍ
 • Thuật ngữ cơ khí
 • Thuật ngữ Rèn
 • Foring: Rèn

  accumulator: bồn trữ

  additional slide:trượt bổ sung

  air receiver: bình chứa khí nén

  air cylinder: xy lanh khí

  anvil: đe bệ

  arch hammer: búa máy khung chữ U

  backward extrusion, reverse extrusion: đùn ép ngược

  belt lift hammer: búa kiểu đai

  bending impression bender: dập uốn

  blocking impression, blocker: sự dập khối

  board drop hammer: búa kiểu ván gỗ

  board: tấm ván

  bolster plate, anvil cap: tấm đế giữ khuôn

  bottom spacing ring: vòng đáy

  bulldozer: búa máy công suất lớn

  chop: chặt

  chopping: sự chặt

  clamp: cữ kẹp

  closed die: khuôn kín

  closed-die foring press: máy nén ép khuôn

  closed-frame press tool, coining die : dụng cụ, khuôn dập tinh

  coining: sự định cỡ, dập tinh

  compressor cylinder: xylanh nén

  container: khung ngoài

  counterblow hammer: búa không có đe

  counterlock: khóa khuôn

  crank disk: đĩa truyền

  crank press: cần nén ép

  die cavity: lòng khuôn

  die foring, die forming: sự rèn, dập khuôn

  die foring: sự rèn khuôn

  mặt phân khuôn: die parting plane

  die set : bộ khuôn

  discharge tank: bồn xả

  double – acting hammer:búa tác dụng kép

  double – action press: máy ép tác dụng kép

  double-frame hammer: búa máy khung kép

  dowel: then

  draw out: kéo dãn

  drawing out: sự kéo dãn

  driving disk: đĩa dẫn động

  eccentric press: máy ép lệch tâm

  eccentric: lệch tâm

  end rolling: vuốt một đầu

  extension piece: chày nong lỗ

  extruding die: khuôn đùn ép

  extruding: sự đùn ép

  fastening gib: chêm lắp ghép

  finishing impression: dập lần cuối

  flash gutter: rãnh bavia

  flash: bavia, rìa dư

  flat die: khuôn phẳng

  flattening: là phẳng

  forge in a die, form in a die: rèn khuôn, tạo hình trong khuôn

  forge: rèn

  forged part, foring: vật rèn

  forging die: khuôn rèn

  forging press: máy nén ép

  forging rolls: con lăn rèn

  forging: sự rèn

  forming impression: sự dập tạo hình

  forward extrusion, direction extrusion: đùn ép xuôi

  friction hammer: búa ma sát

  fuller: rãnh ngoài, dập ép

  Fullering: sự nện ép

  Gripping slide: thanh trượt kẹp chặt

  Guide pin: chốt dẫn hướng

  Hammer die: khuôn trên máy búa

  Header ram: cần đẩy chính

  Heading die: đầu khuôn

  Helve hammer: máy búa cần đòn bẩy

  Helve: cán búa

  Hole expansion:nong lỗ

  Horizonral upset forging machine : máy búa đẩy ngang

  Hot die forging: rèn khuôn nóng

  Hydraulic press: máy ép thủy lực

  Impression: sự dập

  Insert die : khuôn đã lắp

  Insert: lắp khuôn

  Joggling: tạo bậc

  Knuckle – joint press: máy ép kiểu khớp bản lề

  Lift cylinder: xy lanh nâng

  Lifting drum: tăng nâng, trống nâng

  Lifting roll: con lăn nâng hạ

  Local fullering: nện, ép khu vực

  Long hold: cán giữ

  Lower die, female die: nửa khuôn dưới

  Main cylinder: xy lanh chính

  Make up valve: van tác động

  Make up tank: bồn công tác

  Mandrel: trục nong rộng

  Mechanical hammer: búa cơ học

  Mechanical press: máy ép cơ học

  Movable gripping die: khuôn kẹp di động

  Multiple – impression press tull, multiple impression die: dụng cụ đập nhiều lần, khuôn dập nhiều lần

  Open die: khuôn hở

  Open – frame: inclinable crank press: máy ép khung mở trục xiên

  Open – frame vertical crank press: máy nén ép khung mở, cần đứng

  Piercing punch: mũi đột, chày đột

  Piercing: sự đột lỗ

  Pneumatic hammer: búa nén khí

  Power hammer: búa máy

  Power screw hammer, percussion power press: máy búa trục vít

  Press tool, die: dụng cụ ép, khuôn rèn

  Press: máy ép

  Press roll: con lăn ép

  Pump – and – accumulator station: trạm bơm

  Ram of hammer: thanh dẫn đầu búa

  Ram, punch slide: thanh trượt

  Ram: cầm đẩy

  Ram: khung đi trượt

  Recoil bumper: lò xo giảm chấn

  Riding rolling: sự cán, nong rộng

  Roll cage: vòng ngoài

  Roll die: khuôn cán

  Roll forging: rèn cán

  Roller, edger: cạnh nép

  Rolling impression die: khuôn ép lăn

  Rotary swaging: sự dập quay

  Screw: trục vít

  Seft-guiding die: khuôn tụ dẫn hướng

  Set: chồn

  Setting ratio: tỷ số chồn

  Setting: sự chồn

  Shank: chuôi của khuôn

  Side slide: trượt dải biên

  Single crank press: máy ép trục đơn

  Single – acting hammer; drop hammer: búa tác dụng đơn

  Single – frame hammer: búa khung đơn

  Sizing press tool, sizing die: dụng cụ, khuôn lập chính xác

  Sizing: kích cỡ chuẩn

  Slide: di trượt

  Slug: mảnh kim loại

  Smith’s chisel: đục thợ rèn

  Spindl: trục chính

  Spring hammer: máy búa lò xo

  Stationary cross rail: bệ cố định

  Stationary gripping die: khuôn kẹp chặt

  Steam or air hammer: búa máy không khí nén hoặc hơi nước

  Trip rod: cần dẫn động

  Upper die, punch: nửa khuôn trên

  Upset: chồn một đầu

  Upsetting: sự chồn một đầu

  Valve box: hộp van điều khiển, hộp van phân phối

  Wedge strip: miếng chêm

  Working cylinder: xy lanh công tác
Các tin khác
 • THÔNG BÁO
 • TUYỂN DỤNG
img203_baner-nsx-copy
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ - GIÁ VÀNG
 • Mã NT
 • Tỷ giá
 • HỘI VIÊN MỚI
 • BIỂU MẪU