Hỗ trợ trực tuyến
img203_btc
img203_cokhiduykhanh1
img203_qcthuanhoang
img203_davista2
Thông kê truy cập
 • Số người truy cập : 503.903
 • Số người online : 85
 • Trang chủ
 • TỪ ĐIỂN NGÀNH CƠ KHÍ
 • Thuật ngữ cơ khí
 • Thuật ngữ gia công áp lực
 • 1. Rolling: sự cán

  2. Alligator shear: kéo cắt cần

  3. Angle iron: thép ( sắt ) góc

  4. Band: băng

  5. Bar: thanh

  6. Billet: bán thành phẩm

  7. Billet mill: máy cán bán thành phẩm

  8. Mechanical working: gia công áp lực

  9. Blade: lưỡi cắt

  10. Bloom: thép cán khô

  11. Coil: cuộn dây

  12. Cross helical rolling: cán trục đặt xoắn

  13. Cross rolling: cán ngang

  14. Cut in two: cắt đôi

  15. Cut off: cắt thành đoạn

  16. Cutting in two : sự cắt đôi

  17. Cutting-off: sự cắt đứt

  18. Disk blade, cutting roll: đĩa cắt, bánh cắt

  19. Drawing die: khuôn kéo

  20. Drawing machine, drawing mill: máy kéo sợi

  21. Four – high stand: khung bốn trục cán

  22. Guillotine: kéo cắt đập

  23. Hexagonal bar: thanh lục giác

  24. Beam: thanh chữ I

  25. Ingot: thỏi thép

  26. Longitudinal rolling: cán dọc

  27. Mechanical working: gia công áp lực

  28. Nibbling shear: máy cắt kiểu mó

  29. Pipe, tube: ống

  30. Plate: tấm dày

  31. Primary mill: máy cán thô

  32. Roll: cán

  33. Roll-pass: dãi cán

  34. Roll: cuộn

  35. Rolled section: phôi cán định hình

  36. Rolled stock: phôi cán

  37. Rolling mill: máy cán

  38. Rolling mill stand, stand: khung máy cán

  39. Rolling: sự cán

  40. rotary shear: kéo quay

  41. round bar, rod: thanh tròn

  42. section mill: máy cán định hình

  43. shaped section: tiết diện định hình

  44. shear, shearing machine: kéo cắt, máy cắt kéo

  45. shearing: cắt bằng kéo

  46. sheel mill: máy cán tấm

  47. sheet: tấm mỏng

  48.slab: tấm cán

  49. square bar: thanh vuông

  50. straightening: sự sửa thẳng

  51. straighten: sửa thẳng

  52. strip: dải

  53. structural chammel: thanh chữ U

  54. tee bean, T-beam: thanh chữ T

  55.three – high stand : khung ba trục cán

  56. tube – rolling mill: máy  cán ống

  57. wire: sợi dây

  58. zee beam: thanh chữ Z

Các tin khác
 • THÔNG BÁO
 • TUYỂN DỤNG
img203_baner-nsx-copy
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ - GIÁ VÀNG
 • Mã NT
 • Tỷ giá
 • HỘI VIÊN MỚI
 • BIỂU MẪU