Hỗ trợ trực tuyến
img203_btc
img203_cokhiduykhanh1
img203_qcthuanhoang
img203_davista2
Thông kê truy cập
 • Số người truy cập : 505.950
 • Số người online : 25
 • Trang chủ
 • TỪ ĐIỂN NGÀNH CƠ KHÍ
 • Thuật ngữ cơ khí
 • Từ điển chế tạo khuôn mẫu
 • các từ ngữ liên quan
 • STT 
  TỪ 
  NGHĨA CỦA TỪ 
  1
  Air distributor 
  bộ phân phối khí 
  2
   air pusher
  Cần nén khí 
   3 arm 
  Cần máy 
   4  Assembly of mould
  Lắp khuôn 
   5  bed
  giá đỡ máy 
   6  blow plate
  Tấm phun 
   7  blow valve
  vòi phun 
   8  Bucket, blade 
  hộp, cánh phân phối 
   9 Co2 - mould hardening process
  quá trình làm cứng khuôn bằng khí C02 
   10 column
  cột máy 
   11 compressed air 
  không khí nén 
   12  core assembly moulding
  sự làm khuôn có lắp lõi 
   13 Core - blowing machine 
  máy làm lõi kiểu phun
   14  Core - making machine
  máy làm lỏi 
   15  core - shooting machine
  máy làm lõi kiểu máng nghiêng
   16  cutting the gates
  sự cắt rãnh rót 
   17  draw spike
  móc kéo mẫu 
   18  draw table
  bàn kéo 
   19 drawing the pattern
   lấy mẫu ra khỏi khuôn 
   20  dusting
  sự phun bột 
   21  fast acting valve
   van tác động nhanh
   22  final squeezing
  sự ép kết thúc 
   23  flat trowel
  bay làm phẳng 
   24  floor moulding
  làm khuôn trên nền xưởng 
   25  gate
  cử chận, lưới chận. 
   26 ground 
  nền xưởng, nền cát 
   27  hand moulding
  làm khuôn bằng tay 
   28 hand rammer 
  búa đầm cát bằng tay 
   29  hood
  vỏ ngoài 
   30 Hopper 
  phễu 
Các tin khác
 • THÔNG BÁO
 • TUYỂN DỤNG
img203_baner-nsx-copy
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ - GIÁ VÀNG
 • Mã NT
 • Tỷ giá
 • HỘI VIÊN MỚI
 • BIỂU MẪU